”Intresset för lokalhistoria kommer hemifrån”

Lars (1 av 1)Amos träffar Lars Gustafsson en höstdag när kylan börjar bita tag. Men i huset i Barkarby är det varmt, och det råder en god stämning. Här känns att det finns mycket av samtidshistoria, både lokal och nationell.

– Jag fick nog mitt intresse för lokalhistoria hemifrån där det alltid diskuterades. Min far var aktiv både i kommunal- och kyrkopolitiken sedan slutet av tjugotalet och framåt. Det handlade då främst om fattigvård och arbetslöshet under trettiotalets djupa depression och sedan om kristidsförvaltning i samband med andra världskriget.

Lars Gustafsson har ägnat stora delar av sitt liv åt politiken, både lokalt i Järfälla och på riksdagsnivå i utbildningsutskottet. Just utbildning är den fråga som ligger honom varmast om hjärtat och som han gärna pratar om och där har han också erfarenhet som fil lic i samhällsvetenskapliga ämnen och lektor vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det jag är speciellt stolt över är 60- och 70-talens skolpolitik här i Järfälla. Kommunen växte, stora resurser fanns, fler barn med unga föräldrar kom hit och vi planerade och byggde skolor för glatta livet. Det var inte ovanligt med tre skolor på en gång under ett år. Vi kunde förstärka lärarfortbildningen, ge ett bättre stöd till lärare och administrativ skolpersonal. Genom ett samarbete med fritidsnämnden kunde vi bygga en sporthall, en simhall och förstorade gymnastiksalarna i vissa skolor till stor nytta och glädje för ungdomen.

Lars Gustafsson berättar också om Jakobsbergsskolans tillkomst 1968. Den invigdes av dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson.

– Det blev en sammanhållen skola, där vi såg till att både yrkesskola, fackskola och gymnasium skulle finnas sida vid sida för att sedan sammanfogas till en gymnasieskola. Det menar jag är positivt, avslutar Lars Gustafsson.

Även på riksnivå arbetade Lars Gustafsson med utbildningsfrågor i utbildningsutskottet.

– Det var naturligt att jag arbetade med utbildning, säger Lars. Det var där jag ansåg mig kunna göra störst nytta med min bakgrund från kommunalpolitiken, länsskolnämnden och universitetet.

Lars Gustafsson är även känd för att ha gett ut en bok om Järfälla. Lars far och namne gav tillsammans med fjärdingsman Lif ut tidningen Järfälla-Bygden. Så småningom kom även Lars med i redaktionen och tidningen gavs ut från slutet av 20-talet till slutet av 60-talet. Lars Gustafsson ombads av Järfälla kommun att skriva en hembygdsbok baserad på Järfälla-Bygdens material och boken publicerades 1957.

Text och foto: Christer Lindblad

(Amos Järfälla 6/2014)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *