Dagen till ära…

Idag är det den andra söndagen i september, och som under lång tid tillbaka, gemensam valdag i Sverige.

Betänk vad ett fritt val betyder. I ett demokratiskt land kan vi ge uttryck för våra ståndpunkter. Vi har möjligheten att välja bort en regering vi inte har förtroende för. Men det viktiga är att använda rösten.

I riksdagen ska det finnas ett genomsnitt av Sveriges befolkning. Men är det så idag? Och hur ser det ut vad gäller humanitet? Man brukar tala om att vi ska lära av historien. Då behöver vi inte gå så långt tillbaka.

Det jag vill uttrycka är att rösten i demokratins namn måste tillfalla partier som är humana och är antirasistiska.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.