Adoption ett bra alternativ till familjehem

I somras fick barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér ta emot ett förslag om bestämmelser om vård av unga. Det är utredningen 2015:71 – Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Syftet med utredningen är att stärka barnens rätt och rättssäkerheten för barn och unga. Den här gången är fokus lagt på tvångsvård. Här finns också frågor som rör adoption, och det är därför som Att Adoptera vill se vad utredningen kan innebära för adoptioner.

Det viktigaste i utredningen är att den vill förstärka barnets rättigheter. Som dagens lag (1990:52) om vård av unga (LVU) ser ut, krävs därför en omarbetning. – Den måste bli mer pedagogisk, överskådlig och tydlig. Rätten till skydd och vård på likvärdiga villkor ska dessutom vara densamma över hela landet. Med barn menas att man är under 18 år, och ung gäller åldern mellan 18-20 år. Kort och gott handlar det om en samlad satsning på förbättringar av samhällsvården.

Läs mer

”Intresset för lokalhistoria kommer hemifrån”

Lars (1 av 1)Amos träffar Lars Gustafsson en höstdag när kylan börjar bita tag. Men i huset i Barkarby är det varmt, och det råder en god stämning. Här känns att det finns mycket av samtidshistoria, både lokal och nationell.

– Jag fick nog mitt intresse för lokalhistoria hemifrån där det alltid diskuterades. Min far var aktiv både i kommunal- och kyrkopolitiken sedan slutet av tjugotalet och framåt. Det handlade då främst om fattigvård och arbetslöshet under trettiotalets djupa depression och sedan om kristidsförvaltning i samband med andra världskriget.

Läs mer

Guldmynt blev dagens julklappar

Anders (1 av 1)Intervju med Anders Gezelius Hägglund, präst i Järfälla församling

– När det är mörkt ute tänder vi upp ljus. Vi vill få bort den mörka årstiden och se ljusen som skiner. Både barn och vuxna har stora förväntningar. Vi tilltalas av kyrkans symbolspråk med advent, Lucia och julfirande, säger prästen Anders Gezelius Hägglund. Och jag har en stark tro på och respekt för att vi i Sverige har en i grunden kristen tro och etik. Nu står skapare Gud. Jesu gyllene regel och kärleksbud finns som det etiska, om rättvisa och solidaritet som kyrkan och samhälle vill stå för. Vi borde tala mycket mer om detta.

Läs mer

Fanny och Tiger, Malin och Glittra – två tjejer med katter

Både Fanny och Malin kommer från Chongqing i mellersta Kina. Födda 2004 hamnade de båda på samma barnhem i Youyang en bit utanför miljonstaden. Och Tiger och Glittra är deras randiga katter som har samma mamma.

Både Fanny Lindblad och Malin Lindeberg har följts åt genom åren genom de årliga träffar som föräldragruppen till adoptivbarn som lämnade Kina 2005 anordnar. Det blir ungefär 40 personer, föräldrar, ”kinasystrar” och syskon. Det går inte att dra några generella slutsatser om barnen som nu är i genomsnitt nio år gamla. Istället har varje barn sin egen historia, men vi har talat med två av barnen, Fanny och Malin vårvintern 2013.

Läs mer

Emmie, 16 år, från Hua Hin i Thailand

Emmie_intervju (1 av 1)Vi träffas i centrala Jakobsberg utanför Stockholm en mulen torsdagseftermiddag i april. Fotografen Lena passar på att ta några bilder utomhus innan vi sätter oss i värmen på Wayne’s coffee och dricker Chai Latte. – Första gången jag drack det tyckte jag att det smakade jul, säger Emmie Eriksson. Lite sött, med kanel och ingefära. Leendena blixtrar mot Lenas kamera samtidigt som vi pratar.

För ungefär två månader sedan firade Emmie sin sextonårsdag. Men hon var två och ett halvt när hon kom till Sverige från Thailand. Många foton finns från den tiden. Det är inte lätt att komma ihåg hur det var att komma till ett helt främmande land. Men plötsligt tänker hon på att det var något speciellt med maten. – Kanske var det doften, säger hon.

Läs mer

Stella kommer från Vitebsk

Stella_intervju_1 (1 av 1)– Mamma, får jag klippa Zlatan om vi inte går till frisören med honom? Stellas fråga är hur naturlig som helst. Men en bondkatt klipper man inte, han får sköta sig själv blir mamma Mias svar. Stella Österling kommer från Vitebsk i Vitryssland och hennes föräldrar adopterade henne 2002.

Stella är en glad elvaårig tjej som bor i Skälby strax utanför Stockholm. Hon tycker om tv-spel och shopping i storstaden, men fotboll är favoritintresset sedan flera år tillbaka. Det blir träning två gånger i veckan och matcher på helgerna ibland.

När jag besöker Mia och Stella Österling en solig men kylig onsdagsförmiddag går Stella runt med katten och kelar med honom. Hon har ADHD och medicinerar mot det. Funktionsnedsättningen har satt sina spår i en jobbig uppväxt. Vi talar om adoption, anknytning och ADHD. Mia tycker att många barn med diagnos behöver terapi.

– De behöver lära sig leva med ADHD och förstå varför man reagerar på ett visst sätt, säger Mia. Det är ju lite tabubelagt och det har ju alltid funnits besvärliga barn. Värst är det när man ser ADHD som en sjukdom.

Läs mer

Ebba lär sig mandarin en gång i veckan

– Mamma, idag har vi haft kinesiska i skolan! Så sa Ebba Lövdinger, Trelleborg, när hon kom hem från förskoleklassen för ett år sedan.

När Ebba skulle börja i förskoleklassen fick familjen Lövdinger en blankett där det frågades om hon önskade modersmålsundervisning, berättar mamma Gunilla.

– Jag kryssade i, men visste inte om Ebba skulle bli berättigad till modersmålsundervisning. Men efter ett par veckor kom Ebba hem från skolan och berättade att de haft kinesiska, hon och ytterligare en elev. Tillsammans är de fyra adopterade från Kina och ett barn med kinesisk mor. De finns i olika klasser.

Ebba berättar att hon kan skriva och har lärt sig olika skrivtecken.

– Det är både roligt och svårt med kinesiska, säger hon. Men lektionerna är roliga.

Läs mer

Adopterad har rätt till modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla, och modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. Så uttrycker Skolverket det, men hur ser det ut i skolorna egentligen med modersmålsundervisningen? Hur många barn utnyttjar sin lagliga rätt till det språk de tagit med sig hemifrån? Och hur är det med adopterade barns möjligheter att få undervisning på sitt modersmål? Att adoptera reder ut begreppen.

Vad säger lagen?

För att få undervisning i ett modersmål ska språket talas hemma. Men det gäller inte om eleven talar något av de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk jämställs också i språklagen med de nationella minoritetsspråken. Kravet ställs heller inte om ett barn är adopterat.

Skolförordningen (2011:185), 5 kap 7 § säger bland annat att huvudmannen är skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det är rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Enligt 10 § är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning endast om minst fem elever önskar det i språket, och att det finns en lämplig lärare. Enligt 8 § får modersmålsundervisning anordnas som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Läs mer